Cookie Consent

Covid Safe

Pravidlá pri odovzdávaní nákupu

 

Napriek veľkému rozsahu epidémie, doteraz nebol zaznamenaný nijaký prenos COVID-19 prostredníctvom potravín.

 

Čo sa stane v príade, že sa pracovník potravinárskeho podniku nakazí COVID-19?

Na ochranu zdravia zamestnancov boli zavedené špeciálne protokoly v potravinárskom sektore. Tieto opatrenia predstavujú nadstavbu k bežnej hygiene potravín a bezpečnosti pracovníkov. Naši zamestnanci dodržiavajú všetky hygienické opatrenia vrátane nosenia rúšok a rukavíc.

 

Odovzdávanie nákupu

Pri preberaní nákupu si nasaďte prosím ochranné rúško a vydezinfikujte si ruky.

Platbu odporúčame realizovať vopred bezhotovostne alebo na mieste kartou.

V prípade ak platíte hotovosťou, majte podľa možností pripravenú presnú sumu.

V prípade, ak ste v povinnej karanténe, informujte prosím o tejto skutočnosti vodiča vopred.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať emailom alebo telefonicky.

 

Orgán dozoru/dohľadu nad ONLINE-POTRAVINY

Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna
veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín,
Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a
poskytovaním služieb.

 

VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

 

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

a) detí do 6 rokov veku,

b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

e) osoby pri výkone športu,

f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

§ 2

Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. októbra 2020.

 

Zľavy

Hrozienka sušené 100g

Hrozienka sušené 100g

Cena je momentálne nedostupná
Repa červená Cvikla

Repa červená Cvikla

Cena je momentálne nedostupná
Tekvica Hokkaido

Tekvica Hokkaido

Cena je momentálne nedostupná
Petržlen koreňový praný

Petržlen koreňový praný

Cena je momentálne nedostupná
  [viac]

Nový tovar

Sójové rezance 5kg

Sójové rezance 5kg

Cena je momentálne nedostupná
Paprika mletá sladká 40g Mánya

Paprika mletá sladká 40g Mánya

Cena je momentálne nedostupná
  [viac]
Košík